Psaní ze šuplíku- Aféra majora Šoffra

Jednou, dávno dávno tomu, jsem si zapsala předmět, který se jmenoval Československo v letech 1945- 69 .Učil to týpek, který dojížděl z Ústavu pro soudobé dějiny. Poprvé když přijel, tak nám vysvětlil, že jenom debil jako je on by se trmácel takovou štreku z Prahy do Brna za tu almužnu, kterou za to dostane. Pak přijel ještě jednou…a pak už nepřijel vůbec. Každý pátek visela na dveřích cedulka, že pro nemoc (či z nějakého jiného důvodu) se ten den výuka toho předmětu ruší. Kupodivu to nikdy na sekretariátu nevěděli ani den dopředu, takže jsme každý čtvrtek přemýšleli jestli už můžeme odjet na víkend domů, nebo jestli máme čekat do pátku odpoledne, abychom se dozvěděli, že jsme čekali zbytečně. Ti co riskovali a odjížděli, neprohloupili. Pan vyučující se ukázal až na konci semestru…trochu jsme se báli co po nás bude chtít, ale oznámil nám, že tuší, že jsou mezi námi samí pilní a nadějní studenti se zájmem o předmět a že tedy započteno.

Bylo to poprvé a naposledy, co mě mrzelo, že jsem přišla ke kreditům zadarmo, ten člověk měl nesporný didaktický talent a když povídal, všichni mu viseli na rtech. A takových, přiznejme si, je pomálu.

A tak se s vámi aspoň podělím o to, co jsem se v jedné z těch tří hodin, které se konaly, dozvěděla.

Aféra majora Šoffra

Nejprve by asi bylo vhodné představit majora Vladimíra Šoffra- když chtěli škpt. gšt. Vladimíra Šoffra na začátku války Němci poslat do Osvětimi, nabídl jim spolupráci- že by prý za ně vyřešil otázku bezhlučného startu při sportovních závodech… nicméně i přes tuto lákavou nabídku skončil nakonec v koncentračním táboře na celých dlouhých šest let. Když se po válce vrátil domů, opět vstoupil do armády a byl povýšen na hodnost majora. Na počátku roku 1946 byl požádán o cyklus přednášek Nauka o obraně státu pro studenty brněnských vysokých škol.

První (a taky poslední přednáška) se konala 30.1.1946 v kinosále v divadle Bratří Mrštíků.

Sešlo se tam tenkrát asi 300 studentů a Šoffr jim vysvětloval, že průměrnost v kombinaci s neomezenou mocí může být nebezpečná a inteligenci označil za duchovní sílu národa, která je ovšem často znevažována. Označil studenty za elitu národa, která nebyla ochotná tak, jako dělníci, pracovat za flašku rumu pro Říši. Mimo jiné také zpochybnil spojenectví se SSSR- řekl, že republika musí spoléhat sama na sebe.

Den nato v Rovnosti vyšel článek o tom, jak si Šoffr představuje Nauku o obraně státu…byl z toho pěkný průšvih, protože kromě toho, co Šoffr opravdu řekl, tak bylo také spoustu bludů, které neřekl.

K akci studentů došlo až dne 6. února, kdy se měla konat druhá přednáška majora Šoffra v sále kina Metro. Když generál Žák prohlásil, že přednáška se pro onemocnění majora Šoffra nekoná, šli se někteří studenti přesvědčit osobně do bytu, kde zjistili, že major Šoffr odcestoval do Prahy. Po návratu studentů vznikla debata mezi studenty a generálem Žákem, který studenty důtklivě vyzval ke klidu s upozorněním, že kdyby chtěli něco podniknout, vyjdou dělníci ze Zbrojovky do ulic. Na to se studenti rozešli.

Nicméně část z nich, v počtu asi 300 osob, která činila dojem exkurse, šla v klidu a bez jakéhokoli pokřikování. (někde jsem zase četla, že křičeli- My chceme Šoffra, pryč s prolhanou Rovností) Na křižovatce náměstí Rudé armády a Kostelní ulice odbočila do ulice U Solnice, kde se zastavila. Zatím vyšlo z redakce Rovnosti několik zaměstnanců a pokřikovalo na studenty. Studenti vyslali ze svých řad deputaci, která měla vznést žádost na redakci Rovnosti, aby článek uveřejněný v Rovnosti o přednášce majora Šoffra byl odvolán, resp. opraven podle pravdy. Sotvaže studenti vstoupili do domu, byli napadeni spíláním a nadávkami. Mezitím se dostavil na místo policejní oddíl v počtu 18 mužů, který vyzval studenty ke klidnému rozchodu, čehož bylo uposlechnuto.

Nic by se nestalo, kdyby mezitím někdo z Rovnosti nezavolal do Zbrojovky, že Rovnost je ve smrtelném ohrožení a že volá dělníky na pomoc.

„Zbrojováci! Znovu se objevují v našem veřejném životě reakcionáři a zjevní nebo zakuklení nepřátelé naší lidové demokratické republiky, aby se pokoušeli mařit výsledky naší národní revoluce a klidnou výstavbu našeho lidového státu. Reakcionáři, kteří vědí, že se svými špinavými pokusy nic nepořídí u dělnictva a pracujícího lidu, pokoušejí se o svou zločinnou činnost mezi inteligencí a hlavně studentstvem

[...]

Dnes se podařilo těmto reakcionářům poštvat brněnské studentstvo, které demonstruje proti tomu, že byl reakcionářský důstojník Šoffr suspendován se svého místa. Zbrojováci! Je nutno, abychom si nedali líbit dále rejdy reakce, je nutno, abychom ukázali, že stojíme za naší lidovou vládou, za naší demokratickou republikou. Dnes zahajujeme demonstrace proti těmto špinavým provokatérům. V 10 hodin všichni zbrojováci ve svých pracovních úborech vyrukují do ulic Brna a ukáží veřejnosti, že stojí pevně za vládou lidu a že jsou na stráži proti reakcionářům a nepřátelům státu.“

Tak dělníci ve zbrojovce přerušili práci a přišli na Rudé náměstí, kde už se ale samozřejmě nic nedělo.Táhli tedy rozhořčeně nahoru Veveří ulicí, za skandování hesel jako: všechny studenty postřílet, postavit ke zdi, profesory do dolů, zavřete vysoké školy, atd. atd.. Po cestě zmlátili nějaké středoškoláky, vyrazili dvě okna vyšší průmyslové školy, až dotáhli před budovu VUT, kde málem došlo k bitvě, protože studenti byli rozhodnuti bránit akademickou půdu.

Nakonec se to přeci jen vyřešilo nenásilnou formou a deputace dělníků spolu se studenty sjednala podmínky klidu v tom smyslu, aby byla provedena změna ve vedení Svazu vysokoškolských studentů, aby byli přísně vyšetřeni a potrestáni původci demonstrací, aby jména pachatelů byla veřejnosti oznámena, a byl-li na vyvolání demonstrací účasten člen profesorského sboru, aby byl ze sboru vyloučen.

Šoffra vyloučili z armády. Studenti sice psali do novin, ale na jejich obranu se postavil málokdo. Až do roku 48 se to nevyřešilo a pak přišli k moci komunisti… na Šoffra vytáhli, že řešil pro Němce otázku bezhlučného startu a nakonec mohl být ještě rád, že ho nezavřeli.

A zazvonil zvonec a pohádky je konec.

Comments are closed.